Emosjonell intelligens (EQ)

Business people at workEmosjonell intelligens (EQ)  er evnen til å leve seg inn i andres følelser og opplevelser. Ofte vil dette forutsette at du har god kontakt med dine egne følelser og at du kan formidle dine egne emosjonelle opplevelser. Emosjonell intelligens består av flere forskjellige egenskaper som selvrespekt, selvrealisering, følelsesmessig bevissthet, formidling av følelser, selvtillit, uavhengighet, relasjonskompetanse, empati, sosialt ansvar, problemløsningsevne, objektivitet, impulskontroll, fleksibilitet, stress toleranse og optimisme.

Effektive ledere har en høy emosjonell intelligens og tar hensyn til de følelsesmessige aspekter hos sine ansatte. En god leder er integrert i organisasjonen/teamet og er ikke en som dikterer hvor de ansatte skal gå.

Med NLP coaching teknikker forsøker vi å gjøre deg mer bevisst på dine egne reaksjoner og følelser i ulike situasjoner. For å øke dine emosjonelle intelligens forsøker vi å kartlegge hvilke triggere som utløser dine reaksjonsmønstre. I noen tilfeller forsøker vi også å endre din respons på ulike triggere. Samtidig øver vi på å se situasjoner fra ulike perspektiver slik at du også kan bli mer bevisst hva andre tenker og føler. Med hjelp av NLP kommunikasjonsmodeller øver vi på ulike metoder for å kartlegge hva andre tenker og føler og hvordan du kan kommunisere dine behov og ditt budskap for å få økt gjennomslagskraft.