Studieteknikk

iStock_000014532838XSmallI arbeidet med studieteknikk bruker vi NLP metoden til å  definere mål på lang og kort sikt og forsøker å skape attraktive fremtidsbilder. I arbeidet med studieteknikk fokuserer vi også på ansvarliggjøring i forhold til egne læringsprosesser slik at man kan ta større grad av kontroll over egne resultater. Det kan også være nyttig å gjøre en analyse av egne styrker, ressurser og vekstpunkter slik at man vet hva man skal fokusere på og kan bedre sin studieteknikk. Vi ser også på balansen i livet generelt og trivsel på de ulike arenaer man befinner seg. Vi kan arbeide med tidsplanlegging og prioritering av arbeidsoppgaver. I arbeidet med studieteknikk kan kan vi også se på kompetansemål i ulike fag og hvordan man kan lese målrettet til prøver og eksamen. Fokus, stressmestring og håndtering av ulike emosjonelle tilstander kan være en viktig del i arbeidet med studieteknikk. Vi kartlegger hva som er positive og negative triggere for ulike emosjonelle tilstander. En slik bevisstgjøring kan bidra til å håndtere ulike situasjoner på en konstruktiv måte. Med NLP metoden gjør vi altså en bred tilnærming til studieteknikk ettersom vi mener at en helhetlig balanse i livet er nødvendig for å oppnå gode resultater på lang sikt.