Stress

iStock_000003221590Large-1Stress er en naturlig del av livet, men sterkt press over lengre perioder kan være svært krevende å håndtere. Hvis du opplever stress symptomer kan NLP coaching kanskje være noe for deg. Vi kan vi hjelpe deg til å fokusere på de mest sentrale mål samt prioritere ulike arbeidsoppgaver. Tidsplanlegging og grensesetting vil være en naturlig del av stressmestring. Vi trener også på å dyrke positive ressurstilstander hvor du er fokusert og kan prestere maksimalt i forhold til ditt potensial under stress og press. Vi forsøker å kartlegge hva som kjennetegner ressursfulle tilstander og hva som trigger hensiktsmessig atferd. Likeledes jobber vi for å bli mer bevisst hva som oppleves som negativt stress. Vi kan analysere dine personlige relasjoner sett fra ulike perspektiver. Vi kan også kartlegge dine personlige styrker, ressurser og ditt vekstpotensial. En analyse av din verdistruktur og din balanse i livet kan også gjøre deg mer bevisst hvordan stress og press påvirker deg.

iStock_000018135928XLarge