Priser

Priser Privat:
1000,- inkl. moms kr for 50 min. konsultasjon på mitt kontor
10 konsultasjoner 9000,- kr inkl. moms

1200,- kr inkl. moms for 50 min. konsultasjon hos klient
10 konsultasjoner for 11000,- kr inkl. moms hos klient)

Priser Bedrift: 
1200,- kr eksl. moms for 50 min. konsultasjon på mitt kontor
10 konsultasjoner 11000,- kr eksl. moms

1400,- kr eksl. moms  for 50 min. konsultasjon hos klient
10 konsultasjoner 13000,. kr eksl. moms hos klient