NLP

Molecular ThoughtsNLP står for Nevro Lingvistisk Programmering. Dette er en modell/tilnærming til coaching som har sin opprinnelse i USA på 1970-tallet, men den har vært i konstant utvikling siden. NLP metodikken er praktisk orientert med en rekke ulike øvelser knyttet til menneskelig atferd, kommunikasjon og prestasjonsevne. Vi fokuserer på hvordan våre tanker påvirker våre følelser og hvordan våre følelser virker inn på vår atferd. Med NLP teknikker kan vi kartlegge, endre eller forsterke atferd. På denne måten kan vi utnytte vårt maksimale potensiale og oppnå en høyere grad av tilfredshet.

Med hjelp av NLP kan vi forstå hvordan vi mennesker oppfatter verden omkring oss, hvordan vi organiserer vår tenkning, våre følelser, vår kompetanse og vår atferd. Hvis du kan se for deg at vår hjerne er den mest utrolige computer på vår planet – så fungerer NLP som en instruksjonsmanual om hvordan vi skal bruke den. Dette kan gjøre deg i stand til å ta mer kontroll over tanker, følelser, atferd og selve livet.

Det viktigste formålet med NLP er å motivere til atferd som leder til fremragende dyktighet og måloppnåelse. I coachingprosessen fokuserer vi på  “ hva som virker”. Derfor er det etablert ett sett med styrende prinsipper, holdninger, kunnskap, kompetanse og teknikker. En av grunntankene i NLP er at hvis noen oppnår fremragende dyktighet på et felt, kan det modelleres detaljert, reproduseres og læres bort til andre.

iStock_000010827673LargeProfesjonell coaching er et partnerskap av viss varighet, som hjelper klienter til å produsere optimale resultater i sine personlige og profesjonelle liv. I denne prosessen fordyper klientene seg i sin egen læring, forbedrer sine prestasjoner og forsterker kvaliteten på livet.

I hvert møte velger klienten fokus på samtalen mens coach lytter og bidrar med observasjoner og spørsmål. Denne interaksjonen skaper klarhet og motiverer til handling. Klienten kan oppleve rask fremgang ved å sørge for større fokus og klarhet over valg. Coaching er konsentrert rundt hvor klientene er i dag og hvor de ønsker å være i morgen. I våre møter er det i utgangspunktet klienten selv som finner svarene via dialog og ved å svare på de spørsmål som coach stiller, men hvis du ber om råd så får du det. Hvis du ønsker så kan jeg følge deg i arbeidsdagen din og gi deg detaljert feedback og konkrete råd ut fra hva jeg observerer.

iStock_000012107875Large-3Mennesker fra alle miljøer bruker NLP, både personlig og profesjonelt, f.eks; Bedrfter kan bruke NLP til å planlegge og gjennomføre organisasjonsendringer. I tilegg kan NLP coaching hjelpe medarbeidere til å oppnå bedre salgsresultater og forbedre kundeservice. Ledere kan øke selvinnsikten og skape sterkere motivasjons- og ledelsesstrategier, som i større grad vil begeistre ansatte, bedre trivselen og øke yteevne.

Pedagoger kan studere verbale og non-verbale språket til den enkelte elev for å identifisere hvordan vedkommende lærer best. Konsulenter kan hjelpe sine kunder og klienter til å bli mer effektive og velfungerende på kort tid. Medisinske fagpersoner kan kommunisere på en måte som møter pasientene og minske deres frykt og angst i sine prosedyrer.