Mental trening

Golf SwingMental trening benyttes blant annet innen sport og næringsliv. Hensikten er ofte å forbedre resultater, for eksempel å vinne konkurranser eller å nå ambisiøse mål. Skilandslaget og Martin Johnsrud Sundby er blant dem som har benyttet mental trening. Hvordan kan du raskt komme i ett modus med høy grad av motivasjon, optimisme, fokus og trygghet på deg selv?  Med mental trening øvelser arbeider vi med å håndtere negativ intern dialog og nervøsitet i situasjoner hvor du skal prestere. Vi hjelper deg til å fokusere på de viktigste arbeidsoppgavene og stole på deg selv under press.

Business people at workI prosessen med mental trening kartlegger vi hva de beste innenfor ditt felt faktisk gjør og hvordan du kan tilegne deg liknende strategier. Du studerer filmer og bilder av hvordan en oppgave skal utføres. Deretter arbeider vi med ulike visualiseringsøvelser. Med hjelp av din forestillingsevne forbereder du deg på hvordan du skal løse arbeidsoppgavene du har forran deg.Vi definerer hvilket indre og ytre språk du skal bruke når du forbereder deg og når du gjennomfører ulike arbeidsoppgaver. Målet er at du skal kontrollere en positiv indre dialog og finne godfølelsen.