Idrett

Innenfor idretten har fokuset på mental trening økt de siste årene. Det er viktig å trene på ulike metoder for å øke motivasjon samt takle press og forventninger. Vi øver på teknikker for å regulere spenningsnivå, øke fokus og opprettholde konsentrasjon. Vi utfordrer også utøverne til å våge seg utenfor komfortsonen.

iStock_000020380404LargeFleischer Coaching starter med å analysere hvilke overbevisninger en idrettsutøver har om seg selv og sitt potensial. Målet er å elliminere eventuelle begrensende overbevisninger, som kan virke hemmende på prestasjonsnivået.

Et annet viktig element i coahcing prosessen er å hjelpe utøveren til å ta kontroll over sin indre dialog slik at den blir konstruktiv og virker positivt inn på selvtilliten. Vi arbeider aktivt for å hjelpe til å håndtere negative tanker og følelser.

iStock_000016243243LargeVisualisering er en av de mest brukte og effektive mentale treningsteknikkene vi har innenfor idretten. Visualisering kan både brukes til å lære nye teknikker og håndtere konkurransesituasjoner. Visualisering handler ikke bare om se for seg ulike scenarioer, men å bruke alle sanser for å leve seg fullstendig inn i ulike situasjoner. Ideen er at man kan forberede hjerne og kropp på en gitt situasjon og at man kan programmere inn hensiktsmessig atferd i ulike situasjoner hvor man ønsker å prestere optimalt.

I arbeid med motivasjon og strategi står målfokus sentralt. I samarbeid med utøvere og trenere definerer vi tydelig prestasjons- og tekniske mestringsmål på kort og lang sikt. Vi arbeider for å skape en dyp forankring av målene slik at utøverne blir topp motiverte i jakten på godfølelsen.