Coaching

iStock_000016994102SmallCoaching er veiledning, motivering, læring og trening av personer, hvor de trenede er selvstendige individer som tar bevisste veivalg og gjennomgår faglig og personlig utvikling.

Fleischer Coaching retter seg både mot idrettsutøvere, aktører i næringslivet og til privatpersoner. Profesjonell coaching er et partnerskap av viss varighet, som hjelper klienter til å produsere optimale resultater i sine personlige og profesjonelle liv. I denne prosessen fordyper klientene seg i sin egen læring, forbedrer sine prestasjoner og forsterker kvaliteten på livet.

COACHING SPØRSMÅL

iStock_000014278066LargeI hvert møte velger klienten fokus på samtalen mens coach lytter og bidrar med observasjoner og spørsmål. Denne interaksjonen skaper klarhet og motiverer til handling. Klienten kan oppleve rask fremgang ved å sørge for større fokus og klarhet over valg. Coaching er konsentrert rundt hvor klientene er i dag og hvor de ønsker å være i fremtiden. I våre møter er det i utgangspunktet klienten selv som finner svarene via dialog og ved å svare på de spørsmål som coach stiller, men hvis du ber om råd så får du det. Hvis du ønsker så kan jeg følge deg i arbeidsdagen din og gi deg detaljert feedback og konkrete råd ut fra hva jeg observerer.

iStock_000020062262SmallCOACHING I PRAKSIS

Mennesker fra alle miljøer bruker NLP coacing, både personlig og profesjonelt, f.eks; Idrettsutøvere bruker coaching for å øke motivasjon, takle press og bedre prestasjonsnivået. Bedrfter kan bruke NLP coaching til å planlegge og gjennomføre organisasjonsendringer. I tilegg kan NLP coaching hjelpe medarbeidere til å oppnå bedre salgsresultater og forbedre kundeservice. Ledere kan øke selvinnsikten og skape sterkere motivasjons- og ledelsesstrategier, som i større grad vil begeistre ansatte, bedre trivselen og øke yteevne.

Pedagoger kan studere verbale og non-verbale språket til den enkelte elev for å identifisere hvordan vedkommende lærer best. Konsulenter kan hjelpe sine kunder og klienter til å bli mer effektive og velfungerende på kort tid. Medisinske fagpersoner kan kommunisere på en måte som møter pasientene og minske deres frykt og angst i sine prosedyrer.