Atferd

iStock_000002413278SmallAtferd viser til menneskers handlinger og oppførsel. Atferd er nervesystemets respons på et stimulus og utføres av muskel- eller hormonsystemet. I NLP coaching knyttes atferdsmønstre til tankemønstre og følelser. Atferdsendring er derfor betinget av at vi kan endre hvordan vi tenker og føler om ulike situasjoner og mennesker. Med NLP coaching teknikker forsøker vi å hjelpe deg til å se livet fra ulike perspektiver og definere hva som trigger din atferd. Ved å forsøke å endre din respons på ulike triggere kan vi å bidra til atferdsendring. I denne prosessen arbeider vi med praktiske øvelser og ulike kommunikasjonsmodeller, som kan fungere som en døråpner til nye veier du kan velge.